Content marketing

Rosenvatten

Om projektet

I kursen om content marketing fick vi i uppgift att skapa en content marketing plan med tillhörande exempel på content för valfritt företag eller bransch. Min grupp valde rosenvatten, en mångsidig skönhets- och hushållsprodukt som har sitt ursprung i Mellanöstern.

Sökordsanalys

Det första steget i processen av att skapa vårt content var att identifiera sökord till vår produkt. Eftersom varumärkeskännedomen om rosenvatten inte är jättestor i Sverige valde vi att lägga fokus på bredare sökord och frågor som relaterar till produkten, istället för att enbart använda oss av ord som innehåller produktnamnet.

Målgrupp

Vi identifierade vår målgrupp som kvinnor i åldern 20-45 år. Eftersom rosenvatten kan användas både som skönhetsprodukt och som ingrediens i matlagning skapade vi tillhörande personas med olika intressen som relaterade till produktens användningsområden.

Kommunikativ idé

Efter att ha analyserat branschkonkurrenter och SERP-konkurrenter samt vår målgrupps behov fastställde vi vår kommunikativa idé: Användningen av rosenvatten inom skönhet och hälsa. Målet med vårt content är att besvara målgruppens frågor och ge ut content som genererar ett värde för potentiella kunder.

Mitt content

För projektet skulle vi individuellt ta fram två responssidor som besvarar två av våra identifierade sökfrågor, samt en listning. Klicka på en av bilderna nedan för att komma till artikeln.